content1

SchekmanAdvies streeft bij de verlening van haar diensten naar een optimaal resultaat voor de klant. Het doel van de klant, natuurlijk binnen redelijke grenzen, is leidend voor de wijze van invullen van de gevraagde dienst. Dit betekent dat de dynamiek van het project, de specifieke wensen van de opdrachtgever en de mate waarin redelijkerwijs eisen en werkwijzen acceptabel zijn voor de markt.

 

Voor diensten waarbij reeds gekozen is voor een aanpak en invulling zal gezocht worden naar pragmatische oplossingen die acceptabel zijn voor alle betrokkenen. Uit het brede scala van reeds uitgevoerde opdrachten en de vaak langdurige inzet blijkt dat deze aanpak tot succesvolle projecten leidt. Voor specialistische problemen kan SchekmanAdvies teruggevallen op een breed scala van adviseurs waarmee in het verleden is samen gewerkt.

Welkom

 

Met de keuze voor SchekmanAdvies kiest u voor een pragmatische doelgerichte aanpak.

J.H. (Hans) Schekman