content1

SchekmanAdvies streeft naar “fit” tussen aanpak/taakinvulling en de situatie. Dit vraagt allereerst om een duidelijke analyse van de situatie. Hiermee wordt de basis gelegd worden voor een effectieve aanpak gericht op vooruitgang, resultaten en prestaties.

 


Deze aanpak zal verder gericht zijn op samenwerking zowel binnen het team als in de relatie met alle betrokken partijen.