content1

De aanpak van een project en als onderdeel daarvan het contract dient maatwerk te zijn toegesneden op de wensen van de opdrachtgever en de aanwezigheid van dynamiek in deze wensen, de omgevingsfactoren en op hetgeen de markt redelijkerwijs kan accepteren.

 

Dit samen met duidelijkheid omtrent ieders verplichtingen is een solide basis voor een succesvolle samenwerking tussen de partijen.

Het ontstaan van wederzijdse claims bij het invullen van een contract is nagenoeg onvermijdelijk. Uiteindelijk hebben opdrachtgever en opdrachtnemer niet altijd dezelfde perceptie van hetgeen in een contract is vastgelegd. Ook emotie tussen de mensen die de partijen vertegenwoordigen gaat hierbij dan veelal een rol spelen.

 

Succesvol claimmanagement  betekent het scheiden van de emotie en de werkelijkheid en het inbrengen van redelijkheid in de standpunten.
Deze aanpak leidt tot oplossing van het merendeel van de problemen. De finale oplossing kan vervolgens gevonden worden in het delen van het restant in een managementdeal.

 

 

Het managen van een project is enerzijds het realiseren van de harde doelstellingen in kwaliteit, tijd en geld, anderzijds het sturen op de meer zachte aspecten als samenwerking en communicatie. Dit geldt zowel voor het team als de overige actoren zoals omgeving, en vergunningverleners.

 

De taak van de projectmanager is duidelijkheid te creëren in het te bereiken projectdoel in een op samenwerking gerichte omgeving. Projectmanagement dient verder, in al zijn aspecten, in balans te zijn met de aard van het project en zijn opdrachtgever.

In het verlengde van claimmanagement past mediation. Als partijen door omstandigheden niet meer voldoende kunnen communiceren om tot een oplossing te komen en geen behoefte hebben aan het starten van juridische procedures met alle kosten en onzekerheden van dien kan mediation de oplossing zijn.

 

Belangrijkste voorwaarde voor succes is de wil van partijen om de gerezen problemen op te lossen en vertrouwen te geven aan de mediator.